Παροχή υπηρεσίας στο Δήμο Ρεθύμνου στο πλαίσιο CIVITAS DESTINATIONS

Posted Posted in Έρευνες-Δημοσκοπήσεις

Η Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχιερηματικότητας συνδράμει το Δήμο Ρεθύμνου στο πλαίσιο του Έργου CIVITAS Destinations.  Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 26-1-2018, βάση της οποίας η Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχιερηματικότητας διεξήγαγε ποσοστική έρευνα για συλλογή δεδομένων από τους κατοίκους του Δήμου Ρεθύμνου με σκοπό την ανάπτυξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στο Ρέθυμνο.  Το CIVITAS […]

Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας

Posted Posted in Έρευνες-Δημοσκοπήσεις, Συνεργασίες

Με στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας στο νησί και την καταγραφή των εργασιακών αναγκών ανά κλάδο και οικονομική δραστηριότητα η Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης προχώρησαν από κοινού στην υλοποίηση ενός καινοτόμου, πανελλαδικά προγράμματος με την ίδρυση-λειτουργία του «Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας» με εξαετή λειτουργία-παρακολούθηση. Ο Μηχανισμός θα υποστηρίζει την Περιφέρεια στη διαμόρφωση […]

Μελέτη Προσδιορισμού Τομέων Παροχής Υπηρεσιών από Κοινωνικές Επιχειρήσεις

Posted Posted in Έρευνες-Δημοσκοπήσεις, Συνεργασίες

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνης ανέθεσε στην εταιρεία Blueberry τη  “Μελέτη Προσδιορισμού Τομέων Παροχής Υπηρεσιών σε Φορείς και Κατοίκους από τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις της Περιοχής Παρέμβασης” που εντάσσεται στο πλαίσιο χρηματοδότησης “Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας” – Δράση 7, Κατηγορία Παρέμβασης 1 του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3, του Επιχειρησιακού […]

ΕΡΕΥΝΑ : Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015

Posted Posted in Έρευνες-Δημοσκοπήσεις

Η ΜΕΚΓ σε συνεργασία με τη Blueberry διεξήγαγε έρευνα σχετικά με τις Εθνικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.   Ταυτότητα της έρευνας Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας Τηλεφωνικές Συνεντεύξεων με τη μέθοδο Computer Aided Telephone Interviews (C.A.T.I.) βάσει δομημένου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, του οποίου η διάρκεια κυμάνθηκε στα 5-7 λεπτά Προφίλ δείγματος Άντρες – Γυναίκες 18+ ετών Κάτοικοι […]

Αναπτύσσοντας τη μάρκα “Ρέθυμνο” – Έρευνα & Στρατηγική

Posted Posted in Έρευνες-Δημοσκοπήσεις

Το καλοκαίρι του 2014 διεξήχθη έρευνα για τη μάρκα “Ρέθυμνο” (brand equity). Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Σύλλογο Ξενοδόχων Νομού Ρεθύμνης και πραγματοποιήθηκε από τη Bluεberry με τη συνδρομή της Μονάδας Ερευνών Κοινής Γνώμης. Συνημμένα Presentation_Rethymno Brand Equity_018-14_short (782 kB)

Έρευνα Κοινής Γνώμης : Αντιλήψεις και τάσεις των Κρητικών μετά τις Ευρωεκλογές

Posted Posted in Έρευνες-Δημοσκοπήσεις, Τύπος

Η Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης σε συνεργασία με τη Blueberry διενήργησε τηλεφωνική έρευνα κοινής γνώμης μετά τις Ευρωεκλογές (5-6 και 11-13 Ιουνίου 2014) προκειμένου να καταγραφούν οι αντιλήψεις και οι τάσεις των κατοίκων της Κρήτης μετά τις Ευρωεκλογές. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στην τηλεοπτική εκπομπή “Αντιθέσεις” του κ. Γ. Σαχίνη στις 11/7/2014 και σε […]

Δημοσκόπηση για τη διαφθορά και την παραβατικότητα

Posted Posted in Έρευνες-Δημοσκοπήσεις

Η Μονάδα Ερευνών της Κοινής Γνώμης φιλοξένησε και υποστήριξε τη διαδικτυακή έρευνα του κ. Μηνά Σαματά, Καθηγητή του Τμ. Κοινωνιολογίας. Η έρευνα απευθυνόταν στους προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κρήτης, για να διερευνήσει τις απόψεις και τις στάσεις τους σε σχέση με τα θέματα διαφθοράς στην Ελληνική κοινωνία και της παραβατικότητας στο πανεπιστήμιο.