Παροχή υπηρεσίας στο Δήμο Ρεθύμνου στο πλαίσιο CIVITAS DESTINATIONS

Η Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχιερηματικότητας συνδράμει το Δήμο Ρεθύμνου στο πλαίσιο του Έργου CIVITAS Destinations Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 26-1-2018, βάση της οποίας η Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχιερηματικότητας διεξήγαγε ποσοστική έρευνα για συλλογή δεδομένων από τους κατοίκους του Δήμου Ρεθύμνου με σκοπό την ανάπτυξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στο Ρέθυμνο. 

Το CIVITAS Destinations χρηματοδοτείται από την Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020 και αποσκοπεί στην ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας και την ανάδειξη των πόλεων ως αειφόρων τουριστικών προορισμών. Στα επόμενα χρόνια, το CIVITAS Destinations θα εφαρμόσει ένα σύνολο πρωτοπόρων λύσεων κινητικότητας που συνδυάζουν καινοτόμες τεχνολογίες, ρυθμιστικές αλλαγές και μέτρα με μεγάλη δυνατότητα αναπαραγωγής, σε έξι νησιωτικές – τουριστικές περιοχές στην Ευρώπη με 1,2 εκατομμύρια κατοίκους και 6 εκατομμύρια επισκέπτες: Φουνσάλ (Μαδέιρα, Πορτογαλία), Λας Πάλμας (Κανάρια, Ισπανία), Λεμεσός (Κύπρος), Βαλέτα (Μάλτα), Έλμπα (Ιταλία) και Ρέθυμνο (Ελλάδα).