Αρχή

Έρευνα Αγοράς

Η Έρευνα Αγοράς αποτελεί διαχρονικά ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία επιχειρηματικής ανάπτυξης. Ειδικά στη σημερινή οικονομική συγκυρία, όπου οι συσχετισμοί αλλάζουν ταχύτατα και το ρίσκο δεν ευνοείται, η ανάλυση των παραμέτρων που παρέχει η Έρευνα Αγοράς μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη λήψη ασφαλών, ενημερωμένων και ώριμων αποφάσεων.

Έρευνα Γνώμης

Εξίσου σημαντική είναι η Έρευνα Γνώμης, που αποσκοπεί στην αποτύπωση της κοινής γνώμης μέσω κατάλληλων μεθόδων και τεχνικών. Με την ανάλυση της Έρευνας Γνώμης επιτυγχάνεται η έγκυρη κατανόηση και αποτίμηση των κοινωνικών φαινομένων, συμβάλλοντας στην ανάληψη κατάλληλων δράσεων και στην αποτίμηση παρεμβάσεων και πολιτικών.

Επιχειρηματικότητα

Προσδοκία μας είναι να δημιουργηθούν γέφυρες γόνιμης συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την προαγωγή σύγχρονου επιχειρηματικού πνέυματος, προς όφελος των επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικότερα, αλλά και της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της έρευνας.