Επικοινωνία

Διεύθυνση :

Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας
Κέντρο Ερευνών και Μελετών – Κτίριο Δ
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
74100 Ρέθυμνο

Τηλέφωνο Μονάδας: +30 28130 77435

Τηλέφωνο Δημοσκοπικού Κέντρου: +30 28130 77431

Email : survey ΑΤ econ.soc.uoc.gr

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Κωστής Πηγουνάκης (Τηλ.: +30 28310 77444, Email: kpig AT uoc.gr)