Αναπτύσσοντας τη μάρκα “Ρέθυμνο” – Έρευνα & Στρατηγική

Το καλοκαίρι του 2014 διεξήχθη έρευνα για τη μάρκα “Ρέθυμνο” (brand equity). Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Σύλλογο Ξενοδόχων Νομού Ρεθύμνης και πραγματοποιήθηκε από τη Bluεberry με τη συνδρομή της Μονάδας Ερευνών Κοινής Γνώμης.