Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας

Με στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας στο νησί και την καταγραφή των εργασιακών αναγκών ανά κλάδο και οικονομική δραστηριότητα η Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης προχώρησαν από κοινού στην υλοποίηση ενός καινοτόμου, πανελλαδικά προγράμματος με την ίδρυση-λειτουργία του «Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας» με εξαετή λειτουργία-παρακολούθηση. Ο Μηχανισμός θα υποστηρίζει την Περιφέρεια στη διαμόρφωση πολιτικών απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά και στη διατύπωση κατευθύνσεων για την εξειδίκευση των δράσεων ενίσχυσης της απασχόλησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, από το οποίο χρηματοδοτείται. Η υλοποίησης του Μηχανισμού από πλευράς Πανεπιστημίου Κρήτης θα γίνει μέσω της Μονάδας Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας. 

Το σχετικό έργο υπογράφηκε στις στην Περιφέρεια από τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, παρόντων του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Οδυσσέα Ζώρα, του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας Παναγιώτη Σημανδηράκη,  και των μελών της ομάδας διοίκησης του επιστημονικού έργου, Κοσμήτορα Θετικών Επιστημών  Μιχάλη Ταρουδάκη, και του καθηγητή του τμήματος Πολιτικών Επιστημών Νίκου Παπαδάκη.

Το έργο προβλέπει προβλέπει:

Α. την ολοκλήρωση της Αποτύπωσης της Υπάρχουσας Κατάστασης στην αγορά εργασίας στην Κρήτη εντός του 2016 σε δύο φάσεις ως εξής :

  • Την αποτύπωση της κατάστασης από επεξεργασία-ανάλυση δευτερογενών στοιχείων εντός του α΄ εξαμήνου 2016.
  • Την επικαιροποίηση – επιβεβαίωση των στοιχείων μετά από πρωτογενή έρευνα ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρήσεων μέχρι το τέλος του 2016.

Β. την ετήσια επικαιροποίηση των Δεδομένων στην αγορά εργασίας στην Κρήτη για 5 έτη δηλαδή για το χρονικό διάστημα 2017-2021. Για το 2019 προβλέπεται υλοποίηση εκ νέου πρωτογενούς έρευνας ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρήσεων.