Απασχόληση φοιτητών

Εκπαίδευση και απασχόληση φοιτητών στη Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης

Posted

Η Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης (ΜΕΚΓ) του Παν/μιου Κρήτης ενδιαφέρεται να εκπαιδεύσει φοιτητές Τμημάτων της  Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, οι οποίοι θα στηρίξουν στη συνέχεια τις δραστηριότητες της ΜΕΚΓ για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ικανοποιητική γνώση Η/Υ. Μετά το πέρας της συνεργασίας με τη ΜΕΚΓ  θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες σχετική βεβαίωση.

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να συμπληρώσουν ένα  ερωτηματολόγιο-αίτηση  Για την εισαγωγή στο σύστημα θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του ΕΥΔΟΞΟΥ (διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου και κωδικός)

Για πληροφορίες : survey_at_econ.soc.uoc.gr, τηλ. 2831 0 77437/ 77444 .

Πρώτη συνάντηση : Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στις 10:00 στο χώρο του Διατμηματικού Εργαστηρίου Στατιστικής και Πληροφορικής (υπόγειο Τμ. Οικονομικών Επιστημών)