Έρευνες-ΔημοσκοπήσειςΣυνεργασίες

Μελέτη Προσδιορισμού Τομέων Παροχής Υπηρεσιών από Κοινωνικές Επιχειρήσεις

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνης ανέθεσε στην εταιρεία Blueberry τη  “Μελέτη Προσδιορισμού Τομέων Παροχής Υπηρεσιών σε Φορείς και Κατοίκους από τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις της Περιοχής Παρέμβασης” που εντάσσεται στο πλαίσιο χρηματοδότησης “Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας” – Δράση 7, Κατηγορία Παρέμβασης 1 του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθώπινου Δυναμικού”.

Η έρευνα διεξήχθη σε συνεργασία με τη Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2015.