Έρευνες-Δημοσκοπήσεις

ΕΡΕΥΝΑ : Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015

Η ΜΕΚΓ σε συνεργασία με τη Blueberry διεξήγαγε έρευνα σχετικά με τις Εθνικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.

 

Ταυτότητα της έρευνας

Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας

Τηλεφωνικές Συνεντεύξεων με τη μέθοδο Computer Aided Telephone Interviews (C.A.T.I.) βάσει δομημένου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, του οποίου η διάρκεια κυμάνθηκε στα 5-7 λεπτά

Προφίλ δείγματος

  • Άντρες – Γυναίκες
  • 18+ ετών
  • Κάτοικοι και ψηφοφόροι Κρήτης
  • Αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού βάσει της απογραφής του 2011 (ΕΛΣΤΑΤ), με αναλογική κατανομή στους Δήμους και τους Νομούς της Κρήτης

Μέγεθος δείγματος

Σύνολο n=686

Διάρκεια έρευνας πεδίου

12 Ιανουρίου έως 16 Ιανουαρίου 2015

Μέθοδος δειγματοληψίας

Στρωματοποιημένη δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού βάσει του εγγεγραμμένου πληθυσμού των εκλογικών καταλόγων

Τυπικό στατιστικό σφάλμα

Μέγιστο σφάλμα ±3,75% με διάστημα εμπιστοσύνης 95%

Σημείωση

Τα αποτελέσματα αποτελούν καταγραφή τάσεων που επικρατούν τη δεδομένη χρονική περίοδο δειξαγωγής της έρευνας και δεν αποτελούν πρόβλεψη ψήφου ούτε εκτίμηση εκλογικής επιρροής των κομμάτων.

Τα βουλευτικά κόμματα ΑΝΕΛ και ΔΗΜΑΡ δεν εμφανίζονται στις συσχετίσεις γιατί δεν σημειώθηκαν αρκετές παρατηρήσεις ικανές για ανάλυση.

Έρευνα Εκλογών Ιανουαρίου 2015

Συνημμένα