Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) και επιθυμούν σε αυτό το εξάμηνο να δηλώσουν μαθήματα από άλλα τμήματα, πέραν εκείνων που προβλέπονται για την απόκτηση του πτυχίου, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση μέχρι 15/10/2017. 

Υπενθυμίζεται ότι οι δηλώσεις για το ΠΠΔΕ αφορούν μόνο φοιτητές που βρίσκονται στο 3ο ή σε μεγαλύτερα έτη σπουδών.