Το σεμιναριακό μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις διαδικασίες της πρωτογενούς έρευνας, δίνοντας έμφαση σε ποσοστικά δεδομένα που αποτυπώνουν γνώμες, τάσεις και προτιμήσεις, των οποίων η συλλογή και η διαχείριση διενεργείται με ενδεδειγμένες μεθόδους που διασφαλίζουν ορθότητα και ακρίβεια. Περεταίρω, το μάθημα προχωρά στην ανάλυση δεδομένων που βασίζεται σε εδραιωμένες τεχνικές ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα των συμπερασμάτων.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου οι φοιτητές καλούνται αρχικά να παρακολουθήσουν διαλέξεις θεωρητικής κατάρτισης σχετικά με θλεματα που αφορούν στην έρευνα αγοράς και στην έρευνα γνώμης. Στη συνέχεια αναπτύσσεται ένα παιχνίδι ρόλων, όπου οι φοιτητές καλούνται να λειτουργήσουν ως επαγγελματίες που συμμετέχουν στην διαδικασία έρευνας υπό την επίβλεψη προϊσταμένου προς την επίτευξη ενός ολοκληρωμένου αποτελέσματος προς έναν ενδιαφερόμενο (φορέα ή επιχείρηση). Έτσι, καλούνται να διεξάγουν πρωτογενή έρευνα (ως εργαστηριακή άσκηση), να αναλύσουν αυτόνομα τα αποτελέσματα, να συντάξουν τεχνική αναφορά και να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη τεκμηρίωση και παρουσίαση των ευρημάτων τους.

Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή στο μάθημα παρακαλώ πηγαίνετε στη σελίδα του μαθήματος στο ELearn:

https://elearn.uoc.gr/course/view.php?id=2751