Εκπαίδευση και απασχόληση φοιτητών στη Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης

Posted Posted in Απασχόληση φοιτητών

Η Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης (ΜΕΚΓ) του Παν/μιου Κρήτης ενδιαφέρεται να εκπαιδεύσει φοιτητές Τμημάτων της  Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, οι οποίοι θα στηρίξουν στη συνέχεια τις δραστηριότητες της ΜΕΚΓ για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ικανοποιητική γνώση Η/Υ. Μετά το πέρας της συνεργασίας με τη ΜΕΚΓ  θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες […]