Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τις βασικές αρχές λειτουργίας της βιομηχανίας του θεάματος και ειδικότερα την αγορά των μέσων ψυχαγωγίας και ενημέρωσης. Χρησιμοποιόντας βασικές αρχές μικροοικονομικής θεωρίας και βιομηχανικής οργάνωσης, το μάθημα θα αναλύσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης βιομηχανίας που την καθιστούν ένα ιδιαίτερο κομμάτι των σύγχρονων αγορών. Στην αρχή του μαθήματος θα παρουσιαστούν τα μακροοικονομικά μεγέθη της αγοράς σε διεθνές και ελληνικό επίπεδο αναλύοντας τη σημασία του κλάδου στην οικονομική δραστηριότητα των ανεπτυγμένων οικονομιών. Κατόπιν θα αναλυθούν τα βασικά τμήματα της συγκεκριμένης αγοράς και τα μερίδια τους στην συνολική καταναλωτική δαπάνη.