Το μάθημα επικεντρώνεται στην μελέτη της καινοτομίας από οικονομικής απόψεως. Το μάθημα εξετάζει τους παράγοντες που επηρεάζουν την δημιουργία τεχνολογικών καινοτομιών δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα κίνητρα που πρέπει να δοθούν στους εφευρέτες και στην πνευματική ιδιοκτησία.