Το συγκεκριμένο μάθημα είναι το δεύτερο στη σειρά των Μαθηματικών και στόχο έχει την ανάλυση των μαθηματικών εννοιών, μεθόδων και τεχνικών που είναι απαραίτητες στην Οικονομική Επιστήμη. Συγκεκριμένα, αντικείμενο μελέτης του μαθήματος είναι ο γραμμικός και μη-γραμμικός προγραμματισμός, οι διαφορικές εξισώσεις, οι εξισώσεις διαφορών, και η δυναμική βελτιστοποίηση.