Το μάθημα παρουσιάζει τη συζήτηση για τις επιπτώσεις της δημοσιονομικής πολιτικής. Το πρώτο μέρος υπενθυμίζει τη λειτουργία της δημοσιονομικής πολιτικής μακροχρόνια και βραχυχρόνια σε μια κλειστή και σε μια ανοιχτή οικονομία. Το δεύτερο μέρος παρουσιάζει τη συζήτηση για το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού και το δημόσιο χρέος. Το τρίτο μέρος εξετάζει στοιχεία της δημοσιονομικής κατάστασης στην Ελλάδα, περιπτώσεις κρίσεων χρέους και πολιτικές διαχείρισης.