Το σεμινάριο αυτό έχει ως στόχο την εμπέδωση και εμβάθυνση της ύλης του μαθήματος Οικονομικά της Εργασίας Ι (ΟΕΡΟ275). Η επιτυχής διεκπεραίωση του τελευταίου δεν αποτελεί εν τούτοις προαπαιτούμενο προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να δηλώσουν το παρόν σεμινάριο. Όμως, ο μέγιστος αριθμός των φοιτητών που μπορεί να παρακολουθήσουν το σεμινάριο, και να αξιολογηθούν μέσω εκπόνησης σχετικής εργασίας, είναι 16. Κατά συνέπεια, ο τρόπος επιλογής φοιτητών στο σεμινάριο είναι η κλήρωση (που πραγματοποιείται την 1η, και οριστικοποιείται την 2η , εβδομάδα).

Κατά το περιεχόμενο, οι εργασίες των φοιτητών αποσκοπούν στην ανάδειξη των κρίσιμων χαρακτηριστικών, της λειτουργίας, και των αποτελεσμάτων (όσον αφορά αμοιβές/εισόδημα-απασχόληση/ανεργία) σύγχρονων αγορών εργασίας. Στα πλαίσια αυτά, κάποια εργασία μπορεί εναλλακτικά: (α) Να είναι αμιγώς θεωρητικής φύσεως, να πραγματεύεται δηλαδή -μέσω εκτενούς παρουσίασης των συναφών υποδειγμάτων- κάποιο εξειδικευμένο θέμα (π.χ., εργατικά συνδικάτα και διακρίσεις στην αγορά εργασίας). (β) Να περιλαμβάνει σύντομη παρουσίαση της συναφούς θεωρίας και (κυρίως) να αναδεικνύει την διαχρονική εξέλιξη κρίσιμων συνιστωσών, και αποτελεσμάτων, της αγοράς εργασίας σε κάποιο συγκεκριμένο κλάδο ή περιφέρεια (π.χ., η αγορά εργασίας, προβλήματα και προοπτικές, στην περιφέρεια Κρήτης).

Το μάθημα πραγματοποιείται σε 13 (εργάσιμες) εβδομάδες, ως εξής: (1) Εβδομάδες 1η-7η : Παραδόσεις του διδάσκοντα στην τάξη. (2) Εβδομάδες 8η-10η : Εξατομικευμένες Συναντήσεις (Παρακολούθησης και Προόδου) όλων ανεξαιρέτως των φοιτητών με τον διδάσκοντα (στο γραφείο του). (3) Εβδομάδα 11η : 1ος γύρος παρουσιάσεων των εργασιών των φοιτητών στην τάξη. (4) Εβδομάδα 12η : Αναθεώρηση εργασιών των φοιτητών [με βάση και τα (τις) σχόλια (υποδείξεις ) του διδάσκοντα στον 1ο γύρο]. (5) Εβδομάδα 13η : 2ος γύρος παρουσιάσεων των εργασιών των φοιτητών στην τάξη.

Οι φοιτητές αξιολογούνται/βαθμολογούνται με βάση την επίδοση τους όσον αφορά (κυρίως) το περιεχόμενο της εργασίας τους, αλλά και την μορφή της και την επιτυχή της παρουσίαση στην τάξη. Το δε τελικό κείμενο της εργασίας πρέπει να παραδοθεί (σε ηλεκτρονική μορφή) στον διδάσκοντα: (i) Mέχρι τις 15-20 Ιουνίου, προκειμένου να βαθμολογηθούν για την εξεταστική του Ιουνίου. (ii) Μέχρι τις 20-30 Αυγούστου, προκειμένου να βαθμολογηθούν για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου.