Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή του φοιτητή στην εξέλιξη της Oικονομικής Eπιστήμης με έμφαση στη σκέψη των κορυφαίων στοχαστών στην ιστορία του κλάδου. Η εστίαση σε αυτό το μάθημα θα είναι στην Κλασική Πολιτική Οικονομία (Adam Smith, David Ricardo και Karl Marx) όπως και στον πατέρα της Μακροοικονομικής John Maynard Keynes.