Το μάθημα της Οικονομετρίας ΙΙ για το εαρινό εξάμηνο 2020 με διδάσκουσα την κα Genius

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το εξ αποστάσεως μάθημα, μπορεί να γίνει καινούρια εγγραφή για τους φοιτητές με ζυγό ΑΜ μόνο

Τα βασικά θέματα του μαθημάτος είναι

1. Μη-γραμμικά Υποδείγματα.
2. Σφάλματα μετρήσεως και η μέθοδος των βοηθιτικών μεταβλητών.

3. Δυναμικά οικονομετρικά υποδείγματα.

4. Οικονομετρικά Συστήματα Εξισώσεων.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Τελική Εξέταση: 100%ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η. ΤΖΑΒΑΛΗΣ ‘ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ’, εκδόσεις ΟΠΑ (2008) .

Α. ΚΑΤΟΥ, ‘ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ-ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ’, εκδόσεις Ζυγός (2004)


Ωρες Γραφείου: Δευτέρα: 14:30-16:00, Τρίτη: 13:00-14:30