Η αναλυτική περιγραφή του μαθήματος εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών: http://economics.soc.uoc.gr.