Διαλέξεις

 

Δευτέρα 10:00-11:30

Τρίτη 16:00-17:30

Ώρες γραφείου

Δευτέρα 11:30-13:00, Tρήτη 14:30-16:00

Φροντιστήρια

Τα φροντιστήρια θα ανακοινωθούν κατά την διάρκεια του εξαμήνου

Βιβλία

Η. ΤΖΑΒΑΛΗΣ ‘ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ’ 2008, εκδ ΟΠΑ (ΤΖ)

Γ. Κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ‘ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ’, Γ έκδοση 2007, Gutenberg (Χ)

Α. ΚΑΤΟΥ, ‘ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ-ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ’ 2004, εκδ. Ζυγος (Κ)

 

Ασκήσεις

Θα υπάρχουν τρία σετ ασκήσεων κατά την διάρκεια του εξαμήνου που θα συζητηθούν στα φροντιστήρια.  Την εκφώνηση των ασκήσεων θα την βρείτε στο MOODLE τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από το φροντιστήριο και καλό θα ήταν να τα έχετε δουλέψει μόνοι σας πριν από το φροντιστήριο.

 

Εξετάσεις και Τελικό βαθμό

1)Στην εξέταση δεν επιτρέπονται κινητά τηλέφωνα και θα είναι απαραίτητη αριθμομηχανή.

2) Ο τελικός βαθμός θα είναι ως εξής:

τελική εξέταση 100%

3)Για τους φοιτητές που λόγω υγείας πρέπει να κανονίσουν ειδικές εξετάσεις, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την διδάσκουσα μέχρι και της 2/12.

4) Αντιγραφή κατά την διάρκεια της εξεταστικής: Θα αναφερθούν στην γενική συνέλευση του Τμήματος και θα επιβληθούν ποινές (π.χ αποκλεισμό για 2 διαδοχικές εξεταστικές περιόδους)

Δικτυακός τόπος του μαθήματοςMOODLE

 

Για την εγγραφή σας στο μάθημα μέσο MOODLE, θα πρέπει να πάτε στην ιστοσελίδα του τμήματος, να πατήσετε την εικόνα του MOODLE, μετά στα “Course categories” να πατήστε Ποσοτικές Μέθοδοι, και μετά Οικονομετρία Ι. Εδώ υπάρχουν 2 περιπτώσεις,

α) Εάν είστε ήδη εγγεγραμμένοι στο MOODLE από περσινό μάθημα: Θα πάτε στην περιοχή «Επιστρέφετε σε αυτό το δικτυακό τόπο;» και θα εισάγετε τα δικά σας στοιχεία.

β) Εάν δεν είστε εγγεγραμμένοι στο MOODLE, θα πάτε στην περιοχή «Είναι η πρώτη σας φορά εδώ;» και θα δημιουργήσετε νέο λογαριασμό

 

Αλλαγή διδάσκον

Η κα. Τζίνιους έχει αναλάβει τους μονούς Α.Μ. Δεν επιτρέπονται αλλαγές διδασκόντων

 

 

 

 

 

 

 

 

Ύλη του Μαθήματος

 1. Εισαγωγή (ΤΖ: κεφ. 1, Χ: κεφ. 1, ΚΑ: κεφ. 1))
 2. Το Γραμμικό Υπόδειγμα Παλινδρόμησης : Απλή Παλινδρόμηση (ΤΖ: κεφ. 2, κεφ. 4.1-4.2, κεφ. 5.1-5.2---Χ: κεφ. 2----Κ: κεφ. 3)
 • Κλασικές Υποθέσεις του γραμμικού Υποδείγματος
 • Η Μέθοδος των Ελάχιστων Τετραγώνων (OLS) : Εκτίμηση των συντελεστών του υποδείγματος
 • Ιδιότητες των εκτιμητών OLS
 • Διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι υποθέσεων.
 • Συντελεστής προσδιορισμού R2 και προβλέψεις. Ερμηνεία του υποδείγματος
 •  
 • Χρήση μητρών στο πολλαπλό Γραμμικό Υπόδειγμα
 • Η Μέθοδος των Ελάχιστων Τετραγώνων (OLS) : Εκτίμηση των συντελεστών του υποδείγματος
 • Ιδιότητες των εκτιμητών OLS
 • Διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι υποθέσεων.
 • Συντελεστής προσδιορισμού R2, ο διορθωμένος συντελεστής προσδιορισμού. Προβλέψεις. Ερμηνεία του υποδείγματος
 • Ιδιότητες των εκτιμητών OLS για μεγάλα δείγματα
 • Ερμηνεία υποδειγμάτων με ψευδομεταβλητές
 1. Το Γραμμικό Υπόδειγμα Παλινδρόμησης : Πολυμεταβλητή Παλινδρόμηση (ΤΖ: κεφ. 3-4-5-6-9.1---Χ: κεφ. 3, 5.1-5.4----Κ: κεφ. 4 εκτός 4.12.2 έως 4.12.4, κεφ 5: 5.1-5.3)
 1. Πολυσυγραμμικότητα  (Χ: κεφ. 6.1-6.4---Κ: κεφ. 7: 7.2)
 2. Ετεροσκεδαστικότητα (ΤΖ: κεφ. 7,Χ: κεφ. 7 Κ: κεφ. 6)
 3. Αυτοσυσχέτιση  (ΤΖ: κεφ. 8, Χ: κεφ. 8 εκτός 4.3-4.6, 4.7.2, 4.7.3, 5.2.3---Κ: κεφ. 6)