Το περίγραμμα ύλης του μαθήματος είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών: http://economics.soc.uoc.gr/el