Διαδικασία Επιλογής:

1 10% με βάση τον Βαθμό στην Οικονομετρία Ι και ΙΙ.

2 90% με κλήρωση .

Διαδικασία Υλοποίησης του Σεμιναρίου:

1. Οι φοιτητές επιλέγουν κάποιο από τα επισυναπτόμενα θέματα (Θέματα Α και Β)

2. Σε συνεργασία με τον καθηγητή ανατρέχουμε σε πηγές δεδομένων κυρίως σε συνεργασία με ανάλογους Οργανισμούς , Τράπεζες ,Υπουργεία κ.λ.π

3. Εισαγωγή των δεδομένων σε ανάλογα λογισμικά περιβάλλοντα ( E - VIWS και RATS )

4. Επεξεργασία των δεδομένων-Αποτελέσματα

5. Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων σε Εφημερίδες και Επιστημονικά Περιοδικά(Επισυνάπτεται πρόσφατος κατάλογος)

Χώρος Υλοποίησης του Σεμιναρίου:

Οι συναντήσεις με τον διδάσκοντα γίνονται στο γραφείο του και κάθε εργασία γίνεται σε συνεργασία του διδάσκοντα με τον φοιτητή.

Στην εισαγωγή των δεδομένων συμμετέχει και η υποψήφια διδάκτορας κυρία Χατζή Δήμητρα.

Στόχος του Σεμιναρίου:

Βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι οι φοιτητές να εξοικειωθούν με σύγχρονα προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας και να δώσουν ερευνητικές λύσεις σε συνεργασία με καταξιωμένους ειδικούς στον ανάλογο κλάδο.

Πολλές από τις εργασίες που γίνονται δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά , παρουσιάζονται σε συνέδρια και δημοσιεύονται σε μεγάλης κυκλοφορίας Οικονομικές εφημερίδες.

Επισυνάπτεται ενδεικτικός κατάλογος.