Κατάλογος ενεργών πολιτικών

Όνομα Τύπος Συγκατάθεση χρήστη
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 Πολιτική ιστοτόπου Όλοι οι χρήστες

Περίληψη

Η εξεταστική περίοδος του ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021 ξεκινάει τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 και ολοκληρώνεται Σάββατο 19 Ιουνίου 2021. Οι εξετάσεις των μαθημάτων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της εξεταστικής Ιανουαρίου  θα διενεργηθούν αποκλειστικά εξ αποστάσεως.  Από 19/5/2021 η πρόσβαση στο econ_classes (moodle) καθίσταται εφικτή μόνο μετά την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων του Κανονισμού εξετάσεων.

Πλήρης πολιτική

Σύμφωνα με απόφαση της 380/19-5-2021 Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, οι εξετάσεις των μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2021 θα  διενεργηθούν αποκλειστικά εξ αποστάσεως.

 
1. Όλη η διαδικασία των εξ αποστάσεως εξετάσεων θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας econ_classes (moodle)
https://econservices.soc.uoc.gr/econ_classes/. Ειδικές πληροφορίες για τον τρόπο εξέτασης θα αναρτηθούν στο χώρο κάθε μαθήματος στο econ_classes, ακόμη και αν ο διδάσκων/διδάσκουσα επιλέξει μεθόδους εξέτασης και εκτός της πλατφόρμας (π.χ. μέσω Zoom, WebEX).
 
2. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα econ_classes γίνεται μόνο μέσω του ιδρυματικού λογαριασμού σας. Από την Τετάρτη 19 Μαϊου 2021 η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο μετά από την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων του Κανονισμού εξετάσεων,  και σας δεσμεύει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η σχετική δήλωση αποδοχής εμφανίζεται μόλις εισέλθετε στην πλατφόρμα.
 
3. Η αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων του Κανονισμού εξετάσεων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την εξέταση του πρώτου μαθήματος σας.
 
4. Για την περίπτωση μαθημάτων που απαιτούν κλειδί πρόσβασης, θα πρέπει να προμηθευτείτε το κλειδί -αν δεν το έχετε ήδη κάνει κατά την περίοδο των διαλέξεων- τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την εκάστοτε εξέταση.
 
5. Μη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων του Κανονισμού εξετάσεων συνεπάγεται αδυναμία πρόσβασης τόσο στο υλικό μελέτης όσο και στις εξεταστικές διαδικασίες της πλατφόρμας econ-classes.