Ο βασικός σκοπός του σεμιναριακού αυτού μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία να εμβαθύνουν σε θέματα Πολιτικής Ανταγωνισμού.

Προυπόθεση για τη συμμετοχή στο σεμινάριο είναι η πολύ καλή γνώση της Θεωρίας Βιομηχανικής Οργάνωσης που πιστοποιείται με ένα υψηλό βαθμό στο αντίστοιχο μάθημα ΟΙΚ3201.