Περιφερειακός Μηχανισμός Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας

Με στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας στο νησί και την καταγραφή των εργασιακών αναγκών ανά κλάδο και οικονομική δραστηριότητα η Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης προχώρησαν από κοινού στην υλοποίηση ενός καινοτόμου, πανελλαδικά προγράμματος με την ίδρυση-λειτουργία του «Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αγοράς Εργασίας» με εξαετή λειτουργία-παρακολούθηση. Ο Μηχανισμός θα υποστηρίζει την Περιφέρεια στη διαμόρφωση πολιτικών απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά και στη διατύπωση κατευθύνσεων για την εξειδίκευση των δράσεων ενίσχυσης της απασχόλησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, από το οποίο χρηματοδοτείται. Η υλοποίησης του Μηχανισμού από πλευράς Πανεπιστημίου Κρήτης θα γίνει μέσω της Μονάδας Έρευνας Αγοράς και Κοινής Γνώμης. 

Το σχετικό έργο υπογράφηκε στις στην Περιφέρεια από τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, παρόντων του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Οδυσσέα Ζώρα, του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας Παναγιώτη Σημανδηράκη,  και των μελών της ομάδας διοίκησης του επιστημονικού έργου, Κοσμήτορα Θετικών Επιστημών  Μιχάλη Ταρουδάκη, και του καθηγητή του τμήματος Πολιτικών Επιστημών Νίκου Παπαδάκη.

Το έργο προβλέπει προβλέπει:

Α. την ολοκλήρωση της Αποτύπωσης της Υπάρχουσας Κατάστασης στην αγορά εργασίας στην Κρήτη εντός του 2016 σε δύο φάσεις ως εξής :

  • Την αποτύπωση της κατάστασης από επεξεργασία-ανάλυση δευτερογενών στοιχείων εντός του α΄ εξαμήνου 2016.
  • Την επικαιροποίηση – επιβεβαίωση των στοιχείων μετά από πρωτογενή έρευνα ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρήσεων μέχρι το τέλος του 2016.

Β. την ετήσια επικαιροποίηση των Δεδομένων στην αγορά εργασίας στην Κρήτη για 5 έτη δηλαδή για το χρονικό διάστημα 2017-2021. Για το 2019 προβλέπεται υλοποίηση εκ νέου πρωτογενούς έρευνας ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρήσεων.

Δημοσιεύτηκε στο Έρευνες/Δημοσκοπήσεις, Συνεργασίες

Μελέτη Προσδιορισμού Τομέων Παροχής Υπηρεσιών από Κοινωνικές Επιχειρήσεις

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνης ανέθεσε στην εταιρεία Blueberry τη  «Μελέτη Προσδιορισμού Τομέων Παροχής Υπηρεσιών σε Φορείς και Κατοίκους από τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις της Περιοχής Παρέμβασης» που εντάσσεται στο πλαίσιο χρηματοδότησης «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση Προσαρμοσμένων στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» – Δράση 7, Κατηγορία Παρέμβασης 1 του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθώπινου Δυναμικού».

Η έρευνα διεξήχθη σε συνεργασία με τη Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2015.

Δημοσιεύτηκε στο Έρευνες/Δημοσκοπήσεις, Συνεργασίες

ΕΡΕΥΝΑ : Εθνικές Εκλογές 25 Ιανουαρίου 2015

Η ΜΕΚΓ σε συνεργασία με τη Blueberry διεξήγαγε έρευνα σχετικά με τις Εθνικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.

 

Ταυτότητα της έρευνας

Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας

Τηλεφωνικές Συνεντεύξεων με τη μέθοδο Computer Aided Telephone Interviews (C.A.T.I.) βάσει δομημένου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, του οποίου η διάρκεια κυμάνθηκε στα 5-7 λεπτά

Προφίλ δείγματος

  • Άντρες – Γυναίκες
  • 18+ ετών
  • Κάτοικοι και ψηφοφόροι Κρήτης
  • Αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού βάσει της απογραφής του 2011 (ΕΛΣΤΑΤ), με αναλογική κατανομή στους Δήμους και τους Νομούς της Κρήτης

Μέγεθος δείγματος

Σύνολο n=686

Διάρκεια έρευνας πεδίου

12 Ιανουρίου έως 16 Ιανουαρίου 2015

Μέθοδος δειγματοληψίας

Στρωματοποιημένη δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού βάσει του εγγεγραμμένου πληθυσμού των εκλογικών καταλόγων

Τυπικό στατιστικό σφάλμα

Μέγιστο σφάλμα ±3,75% με διάστημα εμπιστοσύνης 95%

Σημείωση

Τα αποτελέσματα αποτελούν καταγραφή τάσεων που επικρατούν τη δεδομένη χρονική περίοδο δειξαγωγής της έρευνας και δεν αποτελούν πρόβλεψη ψήφου ούτε εκτίμηση εκλογικής επιρροής των κομμάτων.

Τα βουλευτικά κόμματα ΑΝΕΛ και ΔΗΜΑΡ δεν εμφανίζονται στις συσχετίσεις γιατί δεν σημειώθηκαν αρκετές παρατηρήσεις ικανές για ανάλυση.

Έρευνα Εκλογών Ιανουαρίου 2015

Συνημμένα

Δημοσιεύτηκε στο Έρευνες/Δημοσκοπήσεις Με ετικέτα:

Αναπτύσσοντας τη μάρκα «Ρέθυμνο» – Έρευνα & Στρατηγική

Το καλοκαίρι του 2014 διεξήχθη έρευνα για τη μάρκα «Ρέθυμνο» (brand equity). Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Σύλλογο Ξενοδόχων Νομού Ρεθύμνης και πραγματοποιήθηκε από τη Bluεberry με τη συνδρομή της Μονάδας Ερευνών Κοινής Γνώμης.

Δημοσιεύτηκε στο Έρευνες/Δημοσκοπήσεις Με ετικέτα:

Εκπαίδευση και απασχόληση φοιτητών στη Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης

Η Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης (ΜΕΚΓ) του Παν/μιου Κρήτης ενδιαφέρεται να εκπαιδεύσει φοιτητές Τμημάτων της  Σχολής Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, οι οποίοι θα στηρίξουν στη συνέχεια τις δραστηριότητες της ΜΕΚΓ για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ικανοποιητική γνώση Η/Υ. Μετά το πέρας της συνεργασίας με τη ΜΕΚΓ  θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες σχετική βεβαίωση.

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να συμπληρώσουν ένα  ερωτηματολόγιο-αίτηση  Για την εισαγωγή στο σύστημα θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του ΕΥΔΟΞΟΥ (διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου και κωδικός)

Για πληροφορίες : survey_at_econ.soc.uoc.gr, τηλ. 2831 0 77437/ 77444 .

Πρώτη συνάντηση : Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στις 10:00 στο χώρο του Διατμηματικού Εργαστηρίου Στατιστικής και Πληροφορικής (υπόγειο Τμ. Οικονομικών Επιστημών)

Δημοσιεύτηκε στο Απασχόληση φοιτητών

Έρευνα Κοινής Γνώμης : Αντιλήψεις και τάσεις των Κρητικών μετά τις Ευρωεκλογές

Η Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης σε συνεργασία με τη Blueberry διενήργησε τηλεφωνική έρευνα κοινής γνώμης μετά τις Ευρωεκλογές (5-6 και 11-13 Ιουνίου 2014) προκειμένου να καταγραφούν οι αντιλήψεις και οι τάσεις των κατοίκων της Κρήτης μετά τις Ευρωεκλογές.

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στην τηλεοπτική εκπομπή «Αντιθέσεις» του κ. Γ. Σαχίνη στις 11/7/2014 και σε ρεπορτάζ της εφημερίδας «Νέα Κρήτη» στις 12/7/2014. (Το βίντεο στο YouTube)

Η ταυτότητα της έρευνας έχει ως εξής :

Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας

Τηλεφωνικές Συνεντεύξεων με τη μέθοδο Computer Aided Telephone Interviews (C.A.T.I.) βάσει δομημένου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, του οποίου η διάρκεια κυμάνθηκε στα 5-7 λεπτά

Προφίλ δείγματος

  • Άντρες – Γυναίκες
  • 18+ ετών
  • Κάτοικοι και ψηφοφόροι Κρήτης
  • Αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού βάσει της απογραφής του 2011 (ΕΛΣΤΑΤ), με αναλογική κατανομή στους Δήμους και τους Νομούς της Κρήτης

Μέγεθος δείγματος

Σύνολο n=557

Διάρκεια έρευνας πεδίου

5 – 6 Ιουνίου & 11 – 13 Ιουνίου 2014

Μέθοδος δειγματοληψίας

Στρωματοποιημένη δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού βάσει του εγγεγραμμένου πληθυσμού των εκλογικών καταλόγων

Τυπικό στατιστικό σφάλμα

Μέγιστο σφάλμα ±4,15% με διάστημα εμπιστοσύνης 95%

Σημείωση

Τα αποτελέσματα αποτελούν καταγραφή τάσεων που επικρατούν τη δεδομένη χρονική περίοδο δειξαγωγής της έρευνας και δεν αποτελούν πρόβλεψη ψήφου ούτε εκτίμηση εκλογικής επιρροής των κομμάτων

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας φαίνεται στο συνημμένο

Συνημμένα

Δημοσιεύτηκε στο Έρευνες/Δημοσκοπήσεις, Τύπος Με ετικέτα: , ,

To myKriti.gr για τη ΜΕΚΓ

Το mykriti.gr αναπαρήγαγε την είδηση της συνεργασιας ΜΕΚΓ-blueberry

Δημοσιεύτηκε στο Τύπος

Το Επιμελητήριο Λασιθίου για τη συνεργασία ΜΕΚΓ-Bluberry

Το Επιμελητήριο Λασιθίου αναφέρθηκε στη συνεργασία ΜΕΚΓ-Bluberry

Δημοσιεύτηκε στο Τύπος

To GOODnet.gr αναφέρεται στη συνεργασία ΜΕΚΓ-Blueberry

Ο ειδησιογραφικός διαδικτυακός τόπος GOODnet.gr κάνει αναφορά στη συνεργασία ΜΕΚΓ-Blueberry

Δημοσιεύτηκε στο Τύπος

Τα «Ρεθεμνιώτικα Νέα» για την έναρξη συνεργασίας ΜΕΚΓ-Blueberry

Η εφημερίδα «Ρεθεμνιώτικα Νέα» αναφέρθηκε στην έναρξη συνεργασίας της ΜΕΚΓ με την Blueberry

Δημοσιεύτηκε στο Τύπος Με ετικέτα: