Επικοινωνία

Διεύθυνση :

Μονάδα Έρευνας Αγοράς και Κοινής Γνώμης
Κέντρο Ερευνών και Μελετών – Κτίριο Δ
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
74100 Ρέθυμνο

Τηλέφωνο/ Fax/ Δημοσκοπικό Κέντρο:

28130 77444 / 77404 / 77431

Email :

survey ΑΤ econ.soc.uoc.gr