Το μάθημα εξετάζει τη λειτουργία των φόρων στην οικονομία. Παρουσιάζονται οι βασικές διακρίσεις των φόρων και οι επιπτώσεις τους στην οικονομική συμπεριφορά των ατόμων, όπως η κατανάλωση, η αποταμίευση και η προσφορά εργασίας. και τον τρόπο λήψης συλλογικών αποφάσεων. Οι φόροι είναι αναγκαστικές εισφορές χωρίς εμφανές αντάλλαγμα. Εξετάζονται τόσο οι θετικές όσο και οι κανονιστικές τους επιπτώσεις. Για την καλύτερη παρακολούθηση του μαθήματος (χωρίς να είναι προαπαιτούμενο) συνίσταται ο φοιτητής να έχει παρακολουθήσει τις Μικροοικονομικές Θεωρίες 1, 2 και 3.

Το βασικό εγχειρίδιο του μαθήματος, το οποίο καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της ύλης των μαθημάτων, είναι το Γ. Ε. Δράκου (1998), Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική, Εκδόσεις Α. Σταμούλης, Αθήνα.

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει:

Κεφ. I

Κεφ. VΙ

Κεφ. ΧΙΙ, (σελ. 172-197)

Κεφ. ΧΙΙΙ, (σελ. 261-336)

Κεφ. ΧV, (σελ. 381-397)

Κεφ. ΧVΙ, (σελ. 409-431)

Κεφ. ΧVΙΙ, (σελ. 446-474)

Κεφ. ΧVΙΙΙ, (σελ. 482-533)

του παραπάνω συγγράμματος. Θα συμπληρωθεί με σημειώσεις του διδάσκοντα καθώς και με όσα συζητηθούν στη διάρκεια των διαλέξεων.